• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Fastigheter till salu

Belägna i Karlsborgsverken, Kalix Kommun säljes

Intressenter välkomnas att lämna bud baserade på detta prospekt. Buden skall vara skriftliga och eventuella villkor för buden skall tydligt framgå. Sista dagen för inlämnandet av anbud är 2019-09-30.

Mer information hittar ni i bifogat prospekt:

Försäljningsprospekt