• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Policy

Kalixbos verksamhet utgår från stiftelsens stadgar. Vidare skall verksamheten följa de av styrelsen antagna planer, policys och riktlinjer.

Här hittar du Kalixbos uthyrningspolicy samt vår integritetspolicy där vi redogör för hur vi behandlar personuppgifter enligt gällande regelverk. Vill du ansöka om sponsring kan du läsa mer i vår Marknadsförings- och sponsringspolicy. Du hittar även vår ansökningsblankett här.