• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Parkering

pexels-photo-80315.jpeg

Parkering

Förhyrda parkeringsplatser

  • När du hyr en parkeringsplats så ansvarar du och varje hyresgäst själv för att snöröja respektive plats. Det framgår också av hyresavtalet.
  • Det är bra att snöröja så fort snön har fallit. Risken minskar för att snön smälter och sen fryser det på och blir is. Nytt snöfall, mer snö som smälter och till slut blir det mycket svårt att få bort isen. Vilket leder till problem för dig som skall parkera din bil på parkeringsplatsen.
  • Kalixbo har inte möjlighet eller kan inte snöröja parkeringsytorna med risk att skada bilar som är parkerade bredvid. Vid behov, främst på våren, brukar Kalixbo isriva parkeringsytorna. Information om detta får du innan isrivning sker.

Lossning/lastning vid entréport

  • Lossning/lastning vid entréport är tillåtet, men parkering i mer än 10 minuter utan aktivitet är förbjuden på grund av risk för blockering vid utrymning, utryckningsfordon, servicefordon etc.
  • 10 minuter utan aktivitet ger böter. En öppen baklucka är inte detsamma som aktivitet!

Instruktioner hur du styr din motorvärmare finner du här:  Motorvärmarhandboken

 

Våra laddstolpar:

Har du elbil eller känner du någon som har det?
Fyra av våra områden har laddstolpar för elbil.
• Prästgatan 1,  tre platser
• Åkervägen 10, Näsbyn,  två platser
• Valhallavägen 79, två platser
• Kamomillstigen 1, två platser
Instruktion för hur du gör finns på sidan av stolpen. Betalning sker via swish.
Detta är ett led i vårt miljöarbete för att möjliggöra ett fossilfritt samhälle.
Fastighetsskötare fixar motorvärmarstolpen i sommarvärmen