• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Rengöra, installera och sortera

living-room-couch-interior-room-584399.jpeg

Rengöra, installera och sortera

Säker el

Den ström som finns i lägenhetens eluttag är 220 volt. Om du har köpt elektriska apparater utomlands så läs noga vilken strömstyrka de är tillverkade för. I nybyggda hus är det petskydd på alla eluttag men bor du en äldre fastighet är det inte säkert att det finns. Då kan du köpa skyddsproppar att stoppa in i de uttag som inte används. Kontrollera också att dina skarvsladdar och grenuttag har skydd. Kontakta oss på Kalixbo för alla elektriska installationer i våtutrymmen. Det är livsfarligt att använda elektriska apparater i badrummet om kontakten sitter utanför. Det finns olika uttag för taklampor och om kontakten inte passar i takets lamputtag så byt kontakten till din lampa. Det är inte tillåtet att byta uttaget i taket.

 

Enkla eljobb


Kontrollera ventilation

Du kan kontrollera att ventilerna fungerar genom att sätta en bit papper framför. Sugs pappret fast är ventilen okej. Inga ventiler får stängas helt för då blir luftcirkulationen i din bostad dålig. Rengör alla luftventiler minst två gånger om året.

Bra luft och värme

Fungerande element

Normal temperatur i en lägenhet är ungefär 20 grader. Det kan vara något svalare under natten. Om du tycker att det är för kallt i bostaden så kontrollera först att möblerna inte står framför elementen och hindrar värmen att spridas. Är det ändå kallt så kontakta oss på Kalixbo.

Sortera sopor


Tänk på att göra rent de förpackningar som du källsorterar för att undvika dålig lukt och hungriga råttor. Följ våra anvisningar i soprummet. Om det inte finns anvisad plats för avfallet så ska du använda de allmänna återvinningsstationerna. De tar emot glas, plåt och pappersförpackningar. Skrymmande möbler och grovsopor, elektronik och miljöfarligt avfall lämnas på Återvinningen. Till miljöfarligt avfall räknas till exempel batterier, glödlampor, lysrör, målarfärg och lösningsmedel.


Sortera matrester


Tänka klimatsmart

När du badar går det åt fem gånger så mycket vatten som när du duschar. Spara vatten genom att duscha mer och bada mindre. Använd diskbalja när du diskar, stäng av kranen medan du borstar tänderna och anmäl droppande kranar och rinnande wc-stolar direkt till oss. Du kan på så sätt hindra att stora mängder prima dricksvatten bara rinner bort.

Mycket el kan sparas genom att släcka lamporna i de rum som du inte vistas i och bara tända när du går in dit. Genom att byta ut glödlamporna mot lågenergilampor sparar du ännu mer. En vattenkokare sparar också energi eftersom det går betydligt snabbare än att koka upp vatten på spisen. Undvik standbyläge på elektriska apparater.

Rensa trapphuset

Du får inte förvara någonting i entrén och trapphuset. Barnvagnar, pulkor och cyklar kan vara i vägen vid brådskande ambulanstransporter eller försvåra vid släckning av brand. Det underlättar även för oss som ska städa och hålla rent i trapphuset om inget står i vägen.

Använda tvättstugan

Var noga med att hålla tiderna och följa instruktionerna när du använder tvättstugan. Tänk på att noggrant följa de städinstruktioner som finns i tvättstugan. Glöm inte att göra rent filter från ludd osv. Information om hur du bokar tvätt tid med din tagg finns här.

En tumregel är att lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i.

Vanligt tvättvett

Ha husdjur

Rasta inte dina djur på gården utan använd rastgårdar. Händer en olycka – plocka upp efter ditt djur. Tänk också på att ha ditt husdjur kopplat eftersom dina grannar kan vara rädda eller allergiska.

Skydda barnen

För att undvika olyckor kan du se till att eluttagen har petskydd och att alla fönster och balkongdörrar är försedda med barnspärr. Din spis behöver ett tippskydd och ett hällskydd framför plattorna som hindrar barnen att komma åt kastrullerna. Förankra gärna dina bokhyllor och andra tunga möbler i väggarna. Tänk också på att förvara rengöringsmedel, kemikalier och mediciner i låsta skåp.

Bekämpa ohyra

Om du hittar småkryp i din lägenhet så kontakta Kalixbo direkt. Det kan vara pälsängrar, mjölbaggar, silverfiskar eller andra skadeinsekter. Kalixbo anlitar ett företag för sanering. De sätter in lämplig bekämpning omedelbart och kan på så sätt förhindra att ohyra får fäste i din lägenhet eller sprids till dina grannar.