• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Styrelsen

Stiftelsen Kalixbostäders styrelse har från och med 1:a maj 2023 följande sammansättning:

Ellinor Söderlund (S)

Ellinor Söderlund (S)

Ordförande

Hans Sundell (S)

Vice ordförande

Susanne Andersson (S)

Ledamot

Linda Frohm (M)

Ledamot

Roland Nordin (M)

Ledamot

Ersättare

  •  Roine Brunnberg (S)
  •  Monica Sidén (S)
  •  Kenneth Sandberg (MP)  
  •  Jimmy Väyrynen (M)
  •  Anders Järpe (M)

Revisorer

  • Ulrika Öhlund, auktoriserad revisor
  • Maj-Lis Gustavsson, ersättare lekmannarevisor (S)