• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Tillgänglighetsredovisning

Tillgänglighetsredogörelse www.kalixbo.se

Stiftelsen Kalixbostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den här webbplatsen och vi arbetar hela tiden för att göra den så tillgänglig som möjligt.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen i något annat format än det som finns publicerat är du välkommen att kontakta oss för att få hjälp

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skickar du ett mejl till info@kalixbo.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg,  har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning via denna länk som öppnas i ett nytt fönster och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi har genomfört en granskning av hemsidan och är medvetna om att den delvis är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service delvis på grund av de fel som beskrivs nedan.

  • Årsredovisningar i PDF format är ej läsbara med skärmläsare.
  • Kundtidningen På tapeten i PDF är ej läsbara med skärmläsare.
  • Informationsfilmer saknar syntolkning.
  • Kartor som är avsedda för navigation är länkade till Google maps. Tillgängligheten hos tredjepart kan inte garanteras av Stiftelsen Kalixbo.
  • Just nu finns även vissa svårigheter på Mina sidor, lediga bostäder, lediga bilplatser direkt och lediga bilplatser torget.
  • Vissa bilder saknar bildtext.
  • Vi använder inbäddade kartor/filmer från Youtube och Google maps som kan innehålla tillgänglighetsproblem. Samt att vi använder Recaptcha för att stoppa spam och automatiserade bottar vilken kan innehålla tillgänglighetsproblem.

Vi har också tagit hjälp av vår systemleverantör Aereon för åtgärd av vissa av de brister som kommit till vår kännedom.

Konstaterade brister beräknas löpande åtgärdas under 2021.  

Hur vi testat webbplatsen

Vår systemleverantör Mirror har testat att webbplatsen med tillhörande undersidor och dess funktioner uppfyller kraven för tillgänglighet i enlighet med WCAG 2.1, AA nivå.