• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Hemförsäkring

living-room-couch-interior-room-584399.jpeg

Hemförsäkring

Hemförsäkring

Att du har tecknat hemförsäkring är ett av grundkraven för att få hyra en bostad av oss.

En hemförsäkring ger dig och din familj ekonomisk kompensation om era ägodelar blivit skadade eller förstörda vid brand, stöld och vattenskada.

Om det är så att du själv orsakat en skada som kräver reparationer så finns det ett ansvarsskydd i hemförsäkringen som täcker kostnaderna. Skaffa dig en hemförsäkring, den ger dig ett ekonomiskt skydd om du råkar ut för exempelvis brand eller inbrott.

Tänk på att den som har kontraktet är ansvarig för lägenheten och ska ha en aktiv hemförsäkring på den aktuella adressen.