• Flag for SV
 • Flag for EN
 • Flag for FI
 • Flag for Google Translate

Uthyrningspolicy

pexels-photo-276724.jpeg

Uthyrningspolicy


Grundkrav för att få hyra bostad av oss

 • Du ska vara myndig för att få hyra bostad av oss.
 • Du ska ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
 • Du ska ha en regelbunden inkomst.
 • Du får maximalt ha en (1) betalningsanmärkning under de senaste tolv månaderna och den ska vara reglerad av kronofogden.
 • Du som har tecknat hyreskontraktet ska också vara den som bor, och är folkbokförd, i lägenheten.
 • Du måste själv skriva under kontraktet, vi godtar inte fullmakt.
 • Du kan bara ha ett (1) förstahandskontrakt hos Kalixbo.
 • Du måste ange vid kontraktsskrivning vilket hemförsäkringsbolag du tänker anlita samt uppvisa hemförsäkring vid nyckelutlämning.
 • Du måste bo minst ett år i samma lägenhet innan lägenhetsbyte kan ske.
 • Antal personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Det kravet finns för att förhindra osunda boendeförhållanden och prövas när du erbjuds en lägenhet. Följande riktlinjer gäller för rimligt antal personer i förhållande till lägenhetsstorlek (antalet personer avser vuxna och barn):

1 rum och kokvrå/kök:

  3 personer

2 rum och kokvrå/kök:

  4 personer

3 rum och kök:

  6 personer

4 rum och kök:

  8 personer

5 rum och kök:

10 personer

6 rum och kök:

12 personer


Extra grundkrav för seniorboende (55+) samt trygghetsboende (70+)

 • Du ska ha fyllt 55 år för att få teckna kontrakt på en lägenhet i ett seniorboende.
 • Du ska ha fyllt 70 år för att få teckna kontrakt på en lägenhet i ett trygghets-boende.
 • Ålderskravet gäller huvudsökande och vid tillfället då lägenheten söks.
 • En medsökande kan skrivas med på kontraktet även om den personen inte uppfyller ålderskravet.

Söka lägenhet

 • Alla våra lediga lägenheter publiceras på vår hemsida, kalixbo.se.
 • Du gör en intresseanmälan, det vill säga anmäler dig på den eller de lägenheter som stämmer överens med dina önskemål.
 • Du kan maximalt ha tre pågående intresseanmälningar.
 • Varje lägenhet publiceras under sju dagar.
 • Hittar du ingen ledig lägenhet som överensstämmer med dina önskemål kan du skapa en prenumeration. Där anger du till exempel vilken typ av lägenhet som du är intresserad av. När en sådan lägenhet blir ledig får du ett meddelande och har då möjlighet att logga in och göra en intresseanmälan.
 • Kom ihåg att för att få behålla dina köpoäng måste du minst en gång per år uppdatera din anmälan, annars förlorar du dina köpoäng och din ansökan raderas. Enklaste sättet är att logga in via vår hemsida. Det är ditt ansvar att hålla koll på din ansökan och när du måste uppdatera den. Viktigt är att inte glömma uppdatera dina kontaktuppgifter om du till exempel byter adress, e-postadress eller telefonnummer.

Gå på visning

Har du blivit erbjuden att gå på lägenhetsvisning? Då gäller följande:

 • Du får ett erbjudande om visning av lägenheten. I erbjudandet framgår hur du kontaktar oss för att boka tid för visning alternativt finns en tid för visning angiven i ditt erbjudande.
 • Efter att du varit på visning har du 7 dagar på dig att svara på lägenhetserbjudandet. Det gör du också på vår hemsida.

Erbjudande

När du har sett lägenheten loggar du in på https://minasidor.kalixbo.se/mina-sidor/  och där meddelar du om du är intresserad av att hyra lägenheten eller inte, det är viktigt att du gör detta i tid! Efter senaste svarsdatum kommer du få besked om det är du som får bostaden eller inte.

Tänk på att du kan tacka nej till max 3 stycken erbjudanden innan du blir spärrad. Spärrtiden är 6 månader och du kan inte under denna tid söka andra lediga lägenheter. Det är viktigt att du svarar, om vi inte hör något från dig så tolkar vi det som ett nej-svar. Poängen fortsätter att räknas under spärrtiden.

Kontroll av skulder och betalningsanmärkningar

 • Vi tar en kreditupplysning på alla sökande om är aktuella för att bli erbjudna en lägenhet.
 • Vi kontrollerar betalningsanmärkningar och att det inte finns skulder till Kalixbo eller andra hyresvärdar.
 • Vi gör ingen kreditupplysning på hyresgäster som redan bor hos oss. Däremot ska du som hyresgäst ha skött dina hyresinbetalningar och får inte ha några registrerade störningar under de senaste sex månaderna. Det här kontrolleras innan du får ett erbjudande om visning. Om du har registrerade störningar i ditt nuvarande boende kan det leda till att vi inte godkänner dig som hyresgäst för den nya bostaden som du har sökt. Dessa bedömningar görs från fall till fall.
 • Du får ha max en (1) betalningsanmärkning under de senaste 12 månaderna. Skulden ska vara betald.
 • För att få hyra en dyrare lägenhet än din nuvarande får det finnas max en (1) sen hyresinbetalning från de senaste sex månaderna.
 • Du som har en skuld till Kalixbo kan inte få en ny lägenhet innan skulden är betald. Du som har fått beviljad skuldsanering kan söka lägenhet och teckna nytt hyreskontrakt hos Kalixbo.

Uthyrning

 • Det är den person som har flest köpoäng som får skriva lägenhetskontrakt. Du samlar en (1) köpoäng per dag från dagen du anmäler dig som bostadssökande. Utöver dessa köpoäng får du som bor hos oss idag extra boendepoäng med 0,5 poäng, alltså totalt 1,5 poäng per dag. Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas eller slås ihop med någon annans köpoäng. Om du har flest köpäng, av de som tackat ja, blir du kontaktat av oss för att boka tid för kontraktsskrivning. Då måste du kunna ge besked. Om vi inte kan nå dig måste du återkomma till oss inom fyra hela arbetsdagar, annars går kontraktet vidare till nästa person på tur. Ett personligt möte med vår handläggare är obligatoriskt. Du måste själv skriva under lägenhetskontraktet, fullmakt godtar vi inte. Om du vill att ytterligare en person ska stå på hyreskontraktet måste den personen vara registrerad som medsökande. Det går inte att skriva in någon person på kontraktet som inte är registrerad som medsökande. Du kan heller inte skrivas in på ett befintligt kontrakt.
 • Dina köpoäng och din ansökan raderas alltid när du tecknar ett hyreskontrakt hos oss. Samma regler gäller för eventuell medsökande. Dina köpoäng och din ansökan raderas även vid bostadsbyte men inte vid överlåtelse eftersom du då redan bor i bostaden, läst mer under ”Överlåta din lägenhet”.
 • Du måste bo minst ett år i samma lägenhet innan du kan göra intresseanmälan på en annan lägenhet i vårt bestånd. Däremot kan du ställa dig på nytt i vår kö om du så önskar. Efter att du bott ett år i samma lägenhet kan du återigen anmäla intresse på lägenheter via vår hemsida.

Andrahandsuthyrning

 • Du måste alltid ha vårt skriftliga medgivande för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Vid olovlig andrahandsuthyrning riskerar du att bli av med ditt kontrakt. Kontakta Kalixbos kundtjänst så får du hjälp.
 • Andrahandsuthyrning godkänns under en begränsad tid, normalt ett år i taget, om du som hyr i första hand har giltiga skäl. Vi följer hyreslagens regler för giltiga (beaktansvärda) skäl.
 • En och samma andrahandshyresgäst kan maximalt hyra bostaden i andra hand under två års tid. Andrahandshyresgästen ska uppfylla våra grundkrav.
 • Det är du som förstahandshyresgäst som är betalningsskyldig och har ansvar för störningar och skadegörelse under uthyrningsperioden. Har du sagt upp din lägenhet kan du aldrig hyra ut den i andra hand.

Hyra i andra hand

 • Om du som är intresserad av att hyra i andra hand har störningsanmärkningar hos oss kan vi neka dig ett andrahandskontrakt.
 • Du kan maximalt hyra lägenheten i andra hand i två år och du kan aldrig överta lägenhetskontraktet.

Undantag från kösystemet

 • Ibland behöver Kalixbo av olika skäl, till exempel rivning eller större ombyggnation, flytta på hyresgäster och då erbjuder vi berörda hyresgäster förtur till våra lediga lägenheter.

Säga upp sin lägenhet

 • Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader, även vid omflyttning inom Kalixbos bestånd eller flytt till äldreboende. Exempel: Om du säger upp ditt hyresavtal den 15 januari är det februari, mars, april som är uppsägningsmånader och avtalet upphör från 1 maj.
 • Uppsägning skall alltid ske skriftligt. Uppsägning via E-post godtas men du har ansvaret att kontrollera med vår kundtjänst att e-posten kommit oss tillhanda. Du får bekräftelse från oss att vi mottagit din uppsägning. Har du inte fått någon bekräftelse kontakta vår kundtjänst omgående i annat fall är inte uppsägningen giltig.
 • Tänk på att boka besiktning av lägenheten i god tid före avflyttning. Du har då större möjlighet att få en tid som passar dig.
 • Nycklarna lämnas in till vår kundtjänst senast kl 12.00 första vardagen efter att kontraktet upphört. Har du inte lämnat in dina nycklar i tid debiteras du för ett låsbyte. Då ska en godkänd lägenhetsbesiktning redan ha genomförts av oss.
 • När du säger upp din lägenhet kommer den att visas för intressenter vid minst två tillfällen.
 • Om ni är två som står på kontraktet men en av parterna vill säga upp sin del av kontraktet gäller tre månaders uppsägningstid, om ni inte har kommit överens om något annat. Det här gäller även då den personen som säger upp sin del av avtalet tecknat nytt lägenhetskontrakt hos oss.

Uppsägning vid dödsfall

 • Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) kalendermånad. Dödsfallsintyg med tillhörande släktutredning skall uppvisas, dessutom ska uppsägningen som lämnas in vara påskriven av samtliga dödsbodelägare. Exempel: Om avtalet sägs upp den 15 januari är det februari som är uppsägningsmånaden och avtalet upphör från 1 mars.
 • Uppsägning ska ske inom en (1) månad från det dödsfall skett.

Nycklar och städning

 • Nycklar ska lämnas in senast kl 12.00 fösta vardagen efter att kontraktet har upphört. Då ska en godkänd lägenhetsbesiktning redan ha genomförts av oss. Det är hyresgästens ansvar att boka en lägenhetsbesiktning. Om du tar emot nyckel från den avflyttande istället för att få den via Kalixbo så räknas det som att du godkänner städningen av lägenheten.

Lägenhetsbesiktningar

 • Besiktningen bokar du så snart som möjligt efter det att vi tagit emot din uppsägning. Du får då större möjlighet att välja en tid som passar dig.
 • En besiktningsman bedömer om det finns normalt eller onormalt slitage i lägenheten. Onormalt slitage debiteras avflyttande hyresgäst vid utflyttning.
 • Innan du lämnar lägenheten ska alla utrymmen städas ordentligt, även balkong, förråd och uteplats. Städningen ska sedan besiktas och godkännas av en besiktningsman. Om städningen inte godkänns och vi måste anlita en städfirma för att göra om städningen, får den utflyttande hyresgästen betala.

Byte av bostad

 • Alla bostadsbyten måste godkännas av oss.
 • För att få tillstånd att byta din bostad med en annan kontraktsinnehavare måste ni kunna uppge giltiga skäl, de skälen regleras i hyreslagen.
 • Rätt att byta gäller alla som har ett förstahandskontrakt.
 • För att vi ska godkänna ett byte krävs det att den nya hyresgästen uppfyller våra grundkrav och inte har misskött det tidigare boendet.
 • Din vanliga ansökan raderas vid bostadsbyte och därmed nollställs dina köpoäng.
 • Om du nyligen har gjort ett bostadsbyte måste dina skäl för ett nytt byte vara starkare än det förra, eller att din livssituation har förändrats.
 • Bilplats följer inte med vid bostadsbyten.

Överlåtelse

 • För att få överlåta ditt lägenhetskontrakt till någon annan måste du uppvisa särskilda skäl. Du måste också ha ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den person som du vill överlåta hyreskontraktet till.
 • Personen måste ha varit skriven på adressen och bott tillsammans med dig under minst 3 år.
 • Kontraktet kan aldrig överlåtas till inneboende.
 • För att en överlåtelse ska godkännas ska du som överlåter kontraktet inte längre använda lägenheten. Du kan därför inte överlåta kontraktet och samtidigt bo kvar i lägenheten.
 • Personbevis är obligatoriskt vid ansökan om överlåtelse.
 • Giltiga skäl för överlåtelse är följande: skilsmässa, separation eller dödsfall.
 • Din nya adress måste alltid anges då du vill överlåta avtalet.
 • Intyg på separation, till exempel ansökan om äktenskapsskillnad skall bifogas om sådant finns.
 • Vid dödsfall kan överlåtelse av lägenhetskontrakt ske till kvarboende. Kortare tid än 3 år för sammanboende kan godkännas vid dödsfall.

Uthyrning av garage och parkeringsplatser

 • Vi hyr ut våra bilplatser genom särskild bilplatskö. Det är bara du som har ett lägenhetskontrakt hos oss som kan hyra en bilplats.
 • Lediga bilplatser presenteras på vår hemsida kalixbo.se.
 • Den person som har flest köpoäng av de som gjort en intresseanmälan erbjuds bilplatskontraktet.
 • Fordonet som ska använda platsen ska vara samma typ av fordon som platsen är avsedd för, till exempel får enbart bilar parkeras på bilplats.
 • Bilplats kan du enbart hyra i ditt närområde. Om du flyttar inom samma område hos oss har du möjlighet att behålla din bilplats. Flyttar du till ett annat område måste bilplatsen sägas upp i samband med uppsägning av lägenheten.