• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Trafikkalendern

Trafikkalendern är Sveriges största läromedel om trafiksäkerhet för barn.

Kalixbo stöder arbetet för en bättre trafiksäkerhet, miljö och hälsa för barnen i Kalix kommun.

I 33 år har Trafikkalendern inspirerat skolor att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Trafiksäkerhet, miljö, och hälsa är ämnen som genomsyrar hela materialet.

Sveriges elever och lärare i år F-6 har tillgång till Trafikkalenderns material utan kostnad. Materialet finns tillgängligt både som trycksaker och på webben.

Varje månad arrangeras aktiviteter där skolklasser har möjlighet att delta och vinna fina priser. Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande.

Engagemanget från kommuner, lokala företag och organisationer möjliggör att materialet kan tillhandahållas kostnadsfritt. De bidrar också till en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljöer genom att sprida information om barns utsatthet i trafiken bland medarbetare och kunder.

Läs mer om Trafikkalendern