• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Ombyggnad innergården

Ombyggnation och planering av innergården på Lejonsgatan 4 pågår, vi beräknar att den är färdigställd innan december månad 2023.

Här planerar vi för en lite lummigare och mysigare innergård med b l a en pergola, nya planteringar av buskar.

Cykelförråd, miljöhus och bilplatser med och utan tak kommer också att finnas på gården.

Under ombyggnadstiden så behöver ni parkera era bilar på Lejonsgatan 6.

Entreprenör här är HÖ Allbygg