• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Möblera rätt

Jämnare temperatur i din lägenhet. Smarta tips

 

Det tar ett tag innan inomhustemperaturen blir i balans med graderna utomhus, det kan då upplevas som lite ruggigt och kyligt i din lägenhet.

Temperaturen inomhus ska hålla ca 20 grader, mätningen gör du mitt i rummet ca en meter från golvet. Vissa ställen i din lägenhet kan därmed vara något kallare och andra något varmare.

Här följer flera smarta tips för att få en varmare och trivsammare lägenhet:

 

 

 

Våra fastigheter i centrala Kalix är inkopplade via fjärrvärme. Här styrs värmetillförseln till lägenheterna per automatik via en reglercentral i fastigheten. På ytterväggen finns det en temperaturgivare och den känner av temperaturen utomhus, och sedan justerar den automatiskt värmen under alla årstider. Som ett ytterligare komplement så pågår installation av rumsgivare* i varje lägenhet.

*En rumsgivare är en typ av termometer som kommunicerar ut uppgifter om ditt inomhusklimat. Den ger inte bara besked om temperaturen utan visar också lägenhetens luftfuktighet samt min-, max- och medeltemperatur. Via loggar kan vi se dessa värden, så att vi kan jobba för ett bättre klimat och komfort i just din lägenhet.

Som fastighetsägare har även vi ett stort ansvar för att hålla nere energikostnaderna.  Här utför vi bland annat regelbundna kontroller av element, vinddrag i korridorer, läckage i källare och vind, för att nämna några kontrollplatser.