• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Huskurage - omtanke för nära och kära

Vad är Huskurage? Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående.

Kalixbo har antagit Huskurage. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla som bor hos oss. Huskurage hjälper grannar att agera för att förhindra våld i hemmet. Det kan vara livsavgörande att agera direkt när något sker i huset där vi bor eller vistas.
Om du är orolig för att någon granne far illa:
  1. Knacka på!
  2. Om det  behövs ta hjälp av andra grannar! Flera grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen om du upplever att situationen är akut eller direkt hotfull.
Din insats kan rädda liv. Tack för ditt engagemang! Mer information hittar du på Huskurage