• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Resultatet kundundersökning 2021

Svarsfrekvens på 58 %!

Stort tack för att du besvarade vår enkät!

I år hade vi en svarsfrekvens på 58% vilket är en ökning med 8% sedan förra gången.

Vinnaren av den hyresfria månaden är utsedd och vinsten gick till en av våra hyresgäster i  kvarteret Sländan. Stort grattis!

Undersökningen visar att 50% är mycket nöjda med oss som hyresvärd. Att hela 84% av de svarande är nöjda med att ha oss som hyresvärd är vi otroligt glada och tacksamma för! Nu återstår arbetet med att analysera svaren och ta fram en handlingsplan för de områden där vi inte når lika högt.

Återigen, tusen tack till alla som deltagit i enkäten och gjort sin röst hörd! Det betyder väldigt mycket för oss och hjälper oss i vårt arbete för att bli en ännu bättre hyresvärd.