• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

HD TV

Banner Teracom

HD TV

Under oktober 2021 påbörjade Teracom Samhällsnät arbetet med att uppgradera kanaler i marknätet till den modernare komprimeringstekniken MPEG4.

Uppgraderingen kommer att resultera i en förbättrad bildkvalitet, samt medge att fler kanaler kan sändas i HD-kvalitet.

För närvarande parallellsänds programtjänsterna SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 både som SD-kanaler och som HD-kanaler på olika kanalplatser. I samband med MPEG4-migrationen upphör denna parallellsändning och de fem kanalerna kommer enbart sändas ut som HD-kanaler. HD-kanalerna kommer då att återfinnas på kanalplats 1-5. Utsändningen kommer ske i DVB-T/MPEG4.

TV4 (på kanalplats 4) kommer att fortsätta sändas som en fri-tv-kanal, men i HD-kvalitet i stället för SD-kvalitet. Det krävs således inget abonnemang/programkort från Boxer för att kunna se kanalen.

Så här påverkas du

Krav på tv-mottagare med stöd för MPEG4


I och med att omläggningen medför att man byter utsändningsteknik kommer hushållen behöva vara utrustade med en digitalbox eller en tv med stöd för MPEG4 för att kunna fortsätta titta på alla tv-kanaler efter omläggningen. För vissa kanaler kommer det även krävas att mottagaren stöder DVB-T2.

Du kan behöva göra en kanalsökning/ominstallation på sin tv-mottagare för att få fortsatt tillgång till alla tv-kanalerna efter genomförd omläggning. Rekommendationen är att göra en kanalsökning/ominstallation.

För att få hjälp med kanalsökning eller ominstallation, kontakta Teracoms support 0771-91 00 85, och kunder kan också kontakta betal-tv-operatören Boxer, www.boxer.se/kanalflytt eller ring kundservice 0771 21 10 00. Du kan även ta kontakt med din TV-försäljare så kan de hjälpa dig med MPEG4-omläggningen.