• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Com Hem 2

Com Hem och Telia/TV4 överens om ramverk för ett nytt avtal

Com Hem och Telia/TV4 har kommit överens om ett ramverk för ett nytt avtal om rätten att visa TV4-kanalerna och C More. Med ett ramverk på plats fortsätter TV4, Sjuan, TV12 och C More sändas precis som vanligt medan parterna förhandlar klart detaljer i avtalet.

Dessutom kommer nedan kanaler som lagts till för alla hushåll med grundutbud från Com Hem finnas tillgängliga under hela november:

 

Com Hem kommer fortsätta att uppdatera informationen under www.comhem.se/aktuellt och där finns även en länk till aktuella frågor och svar.