• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Besiktning ventilation, Hantverksv 1, Kyrkog 3 samt Flygfältsv 11

Rör

Besiktning ventilation, Hantverksv 1, Kyrkog 3 samt Flygfältsv 11

Utförs fredag 23 oktober

Besiktning av det nya ventilationsaggregatet kommer att utföras fredag 23 oktober mellan kl 09.00-15.00.

Vi behöver åtkomst till köksfläkt och samtliga ventilationsdon. Huvudnyckel kommer att användas ta kontakt med bovärden Anders på telefon 0923-16080, om ni ej beviljar tillstånd till detta.

Har ni husdjur så vänligen ta kontakt med oss.