• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Akut vattenläcka

Vattenläcka, kring Norra Parkgatan, Länsmansgränd och eventuellt närliggande fastigheter.

En akut vattenläcka inom centrala Kalix har uppstått. Detta berör fastigheter inom området kring Norra Parkgatan, Länsmansgränd och eventuellt närliggande fastigheter. Reparationsarbete påbörjas omgående.

När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.


Teknisk försörjning

Kalix Kommun