• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Avstängning vatten

Berör fastigheter omkring Norra Parkgatan 1 Torsdag 7 november från kl 08.00

Kalix kommun planerar underhåll av vattenledningarna.

Vattnet stängs av till fastigheter inom området kring Norra Parkgatan den 7/11 från 08.00.

Vattnet åter under dagen.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.

 

Teknisk försörjning

Kalix kommun