• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Testa din brandvarnare

Vi kontrollerar alltid brandvarnaren när vi besiktar våra lägenheter. Men för att brandvarnaren i din lägenhet ska fungera bra och varna vid en eventuell brand måste du själv testa och underhålla den.

Här kan du gratis få en påminnelse om att testa din brandvarnare: aktivmotbrand.msb.se

 

Läs mer om din brandvarnare samt få tips om hur du kan undvika att brand uppstår: Brand och inbrottssäkerhet