• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Mårtinsvägen 31

Viktigt meddelande!

 

Vi kommer att byta ut ventilationsaggregatet och spiskåpan i ert kök samt rengöra alla ventilationskanaler i fastigheterna.

Arbetet tar ca 2-3 dagar/lägenhet och startar preliminärt v21 och färdigställs under v24.

Närmare information med b l a datum och tid kommer ca 1 vecka innan start.

 

Entreprenör är E. Wixners Plåt.

 

Vi önskar därför tillträde till er lägenhet och kommer att använda oss av huvudnyckel.

 

Om ni ej beviljar tillstånd till detta, vänligen kontakta Anders Bertgren telefon 0923-16087, 

vardagar mellan kl 07.30-15.30.