• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Försäljningsprospekt fastighet i Töre

Intressenter välkomnas att lämna bud baserade på detta prospekt.

BAKGRUND

 

Försäljningsprocess

Intressenter välkomnas att lämna bud baserade på detta prospekt. Buden skall vara skriftliga och eventuella villkor för buden skall tydligt framgå. Sista dagen för inlämnandet av anbud är 2020-01-31. Anbud skall skickas till:

 

Stiftelsen Kalixbostäder

Lejonsgatan 7

952 34 KALIX

 

Märk kuvertet med Töre

 

Intressenter skall utgå från att:

  • Överenskommen handpenning skall erläggas vid kontraktsskrivning.
  • Köpeskilling skall erläggas kontant på tillträdesdagen.
  • Fastighetens skick överensstämmer i sak med fastighetens värdeår, ålder samt den beskrivning som lämnas i detta prospekt.
  • Köparen kommer att ges tillfälle att undersöka fastighetens tekniska status innan slutligt avtal tecknas.
  • Säljaren har för avsikt att i det slutliga avtalet friskriva sig från ansvar för fel och brister i fastigheten

 

De bud som erhålls kommer att ligga till grund för Kalixbos beslut om vidare förhandlingar. Den köpare som väljs ut kommer att få ta del av ytterligare information och handlingar samt ges tillfälle att genomföra en omfattande teknisk besiktning av fastigheterna.

 

Kalixbo förbehåller sig fri prövningsrätt av mottagna bud och rätten att när som helst avbryta försäljningsprocessen. Köparen står för sina egna kostnader som eventuellt uppkommer i samband med genomgången av fastigheten oavsett om Kalixbo väljer att avbryta försäljningsprocessen innan slutligt avtal ingåtts. Innan försäljning av fastigheten kan slutföras skall Kalixbos styrelse samt kommunfullmäktige i Kalix godkänna transaktionen.

 

Försäljningen av fastigheten sker som en ren fastighetstransaktion. Utgångspris 1 600 000 kronor.

 

Är du intresserad av fastigheten i Töre och behöver ytterligare information eller boka tid för visning kontakta Ingela Rönnbäck på Kalixbo. Du når mig på e-post ingela@kalixbo.se eller telefon 070-5550567.

 

 

FASTIGHET TÖRE

Köpmanvägen 19, Töre

 

Fastighetsbeteckning

Töre 3:83

Kommun

Kalix

Ägare

Stiftelsen Kalixbostäder

Uthyrningsbar yta (BOA)

1 031 m²

Uthyrningsbar yta (LOA)

   441 m²

Taxeringsvärde

1 231 tkr

Varav mark

   215 tkr

 

 

Beskrivning av objektet

Fastigheten är belägen i Töre med adress Köpmanvägen 19. Fastigheten består av 19 lägenheter i en huskropp i bottenvåningen inryms ett antal lokaler. Lägenheterna består av sju stycken ettor, åtta stycken tvåor samt fyra stycken treor. Tvättstuga i källarplan. Byggnaden är uppförd 1956. Lägenheterna har en normal standard för ett 50-talshus. Konstruktionen utgörs av betong. Fasader av stenskivor. Yttertak av plåt. Fönster av treglas. Uppvärmning via elpanna. Ventilation genom frånluftsfläktar. Fastigheten är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Miljöhus finns på fastigheten. 10 bilplatser med motorvärmare finns på fastigheten.

 

 

Byggnadsbeskrivning

Byggnadsår

1956

Antal våningar

4 våningar inkl källarvåning

Parkering

10 p-platser

Grundläggning/stomme

Betong

Fasad

Stenskivor

Fönster

Treglas

Värme

Elpanna

Tak

Plåt

OVK

Godkänd besiktning 2013-09-03

Energideklaration

Utförd 2010-08-26

 

Hyresintäkter

Intäkterna avser 2018 års hyresnivåer

 

Hyresintäkter

Tkr

kr/m²

Hyresintäkter bostäder

836

526

Hyresintäkter lokaler

  71

-

Hyresintäkter motorvärmare

  21

-

 

Drifts- och underhållskostnader

Kostnaderna nedan är de kostnader som är förväntade för år 2018

 

Drifts- och underhållskostnader

Tkr

kr/m²

Uppvärmning

412

259

Taxebundna kostnader

133

  84

Fastighetsavgift

    7

    4