• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Resultat kundundersökning

Banner Vy Kalix (1)

Resultat kundundersökning

Stort tack för att ni besvarade vår enkät, Nöjd Hyresgäst bostad! Vinnaren av den hyresfria månaden är utsedd och meddelad.

 

Nu har vi fått resultatet på kundundersökningen, och i år så hade vi en svarsfrekvens på 54% vilket är något lägre jämfört med år 2021 då den låg på 58%.

Vinnaren av den hyresfria månaden är utsedd och den lycklige hyresgästen bor i kvarteret Sländan, stort grattis till hen!

I årets undersökning så var hela 80% av de som svarade nöjda, och till och med väldigt nöjda, med att ha oss som hyresvärdar, och det är otroligt glädjande samt något vi får vara mycket stolta för!

Vi ser nu över de områden där förbättringspotential finns, så att vi kan höja oss även där.

Tack än en gång för att ni tog er tid att svara på enkäten, där även många hade skrivit egna kommentarer. Allt detta bidrar till och hjälper oss i vårt arbete för att bli en ännu bättre hyresvärd.