• Flag for SV
 • Flag for EN
 • Flag for FI
 • Flag for Google Translate

Klimatinitiativet

Banner Allmännyttans Klimat

Klimatinitiativet

Kalixbo arbetar, precis som 177 bostadsföretag inom allmännyttan, med att sänka energiförbrukningen. De övergripande målen för Klimatinitiativet är att fram till år 2030 sänka energiförbrukningen med 30% samt vara fossilfria. 

Kalixbo har sedan 2009 gjort följande åtgärder:

 • Tilläggsisolering av vindsbjälklag på 90% av våra fastigheter.
 • Tagit bort all oljeuppvärmning i alla våra fastigheter.
 • Installerat bergvärme på sju av våra områden. I Båtskärsnäs, Morjärv, Ytterbyn, Töre och Sangis.
 • Bytt till fjärrvärme i Hedgård och Djuptjärn från tidigare eluppvärmning.
 • Bytt ventilationsaggregat i två tvättstugor på Djuptjärn. Samt  i bostäderna i kvarteret Tor, Vargen, Gamla Torget och byarna Båtskärsnäs,  Djuptjärn, Morjärv, Töre och Ytterbyn för att bättre uppnå en högre värmeåtervinningsgrad.
 • Installerat nytt överordnat styrsystem som gör att vi snabbare kan se och åtgärda fel på värme och ventilation i våra fastigheter.
 • Nya mer energieffektiva värmepumpar i Töre både på äldreboendet och i övriga bostäder på Hemvägen.
 • Vi har bytt ut all belysning i våra fastigheter till energibesparande belysning.
 • Vi har installerat närvarostyrd belysning i de allmänna ytorna tex tvättstuga och trapphus.
 • Installerat motorvärmarstyrning/webel på en del av våra områden.
 • 250 st lägenheter har fått vattenbesparande toalettstolar och duschblandare i samband med badrumsrenoveringar.
 • Ny värmeväxlare på Näsbyn, där vi har vårt största område, samt på Länsman (Morjärvsvägen 4).
 • Nya ventilationsaggregat är installerade på Hedgård, på Hantverksvägen i Töre och på Kyrkogatan i Morjärv.

Detta har resulterat i att vi hittills har sänkt vår energiförbrukning med ca 20%

Några av våra kommande planerade åtgärder är:

 • Solceller finns idag på Länsmansgränd, och under 2024 finns planer för installation i kv Värdshuset samt på båda våra områden i Båtskärsnäs.
 • Vi fortsätter med att byta utebelysningen i våra områden till ledbelysning. Idag är ca 80% utbytta och arbetet fortsätter med det till alla våra områden.
 • Vi ser över våra arbetsbilar och maskiner på vår resa mot att bli fossilfria

Detta gör att vi har en god förhoppning att väl nå upp till målet med att sänka energiförbrukningen med 30% till år 2030.

Vad kan du som hyresgäst göra för att minska din klimatpåverkan?

Det bästa är när vi tillsammans arbetar för att minska vår klimatpåverkan. Det du som hyresgäst kan göra för att minska din påverkan är bland annat att:

 • Sopsortera ditt avfall – i några av våra soprum finns bl a kärl för matavfall, glas, papper och plast
 • Välja energisnåla lampor tex led.
 • Välj att duscha istället för att bada och ta korta duschar.
 • Använda timer till motorvärmaren
 • Släcka belysning som inte används, eller när du lämnar rummet

Allmännyttans klimatinitiativ 

Fler tips finns på Energimyndigheten.se