• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Flyttar in

pexels-photo-257344.jpeg

Flyttar in

Flytta in

Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. Från och med klockan 12.30 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du flytta in först nästkommande vardag.

Första hyran

Den ska vara betald innan dina nycklar kan kvitteras ut. Tänk på att det tar 2-3 bankdagar innan vi ser din inbetalning. Var beredd att uppvisa kvitto.

Nycklar

Nycklar till lägenheten, tvättcylinder, tag mm kan du hämta på Kalixbos kontor på Lejonsgatan 7 i Kalix. Du får skriva under en kvittens att du mottagit nycklar mm.

Adressändring

För att du ska få din post rätt så kom ihåg att folkbokföra dig på din nya adress. Detta gör du hos skatteverket flyttanmälan

Det är olagligt att vara folkbokförd på felaktig adress.

Till Svensk adressändring kan du vända dig för att mot en avgift begära eftersändning av posten.

Hushållsel

När det gäller din hushållsel ska du anmäla till nätleverantören att du flyttat in. Senast 5 dagar innan inflyttning. Vilken elleverantör du vill anlita väljer du förstås själv.

Telefon

Om du har ett telefonabonnemang för fast telefoni, så kom ihåg att göra flyttanmälan för den.

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för din lägenhet.

Drabbas man exempelvis av en brand eller vattenskada och saknar hemförsäkring är det du som hyresgäst som själv får stå för alla kostnader.

Samma gäller vid felaktig montering av tvätt- och diskmaskiner som kan orsaka omfattande vattenskador.  Du som hyresgäst blir själv ersättningsskyldig om arbetet inte har utförts av sakkunnig montör. Det kan röra sig om stora belopp. Det är viktigt att komma ihåg att som fastighetsägare har vi inte någon skyldighet att exemelvis ordna fram ersättningsboende eller att ersätta lösöre, även om hyresgästen själv inte vållat skadorna. 

En hemförsäkring är ett skydd och en trygghet om olyckan skulle vara framme.