• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Toiminta, visio ja tavoitteet

Toiminta

Stiftelsen Kalixbostäder on yleishyödyllinen asuntoyritys, jonka toiminnan tarkoituksena on hankkia, omistaa ja hallinnoida kiinteistöjä ja tontinvuokraoikeuksia sekä rakentaa asuntoja, liikehuoneistoja ja yhteistiloja Kalixin kunnan alueella. Lisäksi säätiön toimintaan kuuluu pientalojen rakentaminen myytäviksi.

Tarkoitus

Säätiön toiminnan tarkoitus on kunnallisen omakustannus- ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti edistää asumismahdollisuuksia Kalixin kunnassa.

Visiomme – Turvallista, viihtyisää, esteetöntä

Kalixbo pyrkii toiminnallaan täyttämään kansalaisten asunnontarpeen. Kalixbon asuntokannassa on oltava erityyppisiä asuntoja, jotka vastaavat erilaisten ihmisten tarpeita. Kalixbo pyrkii olemaan asunnonetsijöiden luonnollinen ensisijainen valinta sekä vetovoimainen ja vakaa vuokraisäntä nykyisten vuokralaisten silmissä.

Yleinen tavoite

Kalixbo pyrkii edistämään hyviä asumismahdollisuuksia Kalixin kunnassa. Lisäksi Kalixbo haluaa vaikuttaa siihen, että vuokralaisille on tarjolla hyviä, turvallisia ja viihtyisiä asuntoja hyvissä asuinympäristöissä. Lisäksi pyrimme asuntojen esteettömyyteen.