• Flag for SV
 • Flag for EN
 • Flag for FI
 • Flag for Google Translate

Markkinointi- ja sponsorointiperiaatteet

Määritelmä

Sponsorointi on taloudellisiin perusteisiin pohjautuvaa yhteistyötä, joka tarjoaa molemminpuolista hyötyä kahdelle tai useammalle osapuolelle. Sponsoroitu tuo sponsorille tiettyjä etuja ja saa niiden vastineeksi käteistä, tuotteita tai palveluja.

Tarkoitus

Sponsorointia on pidettävä osana toiminnan tehtävää ja sen on noudatettava yhtiön säännöissä mainittuja tarkoituksia. Kaiken sponsoroinnin on vahvistettava kuvaa Kalixbosta.

Ohjeistus

Sponsorointia on arvioitava siltä pohjalta, missä määrin se

 • vahvistaa positiivista kehitystä niillä asuinalueilla, joilla Kalixbolla on runsaasti asuntoja
 • tavoittaa monia ihmisiä
 • tukee huippu-urheilijoiden roolia nuorten esikuvana
 • antaa sekä tytöille että pojille yhdenvertaiset toimintaedellytykset
 • innostaa nuoria osallistumaan kansanterveyttä tukevaan tekemiseen
 • antaa yritykselle goodwillia ja markkinoi Kalixbota vahvana toimijana Kalixin asuntomarkkinoilla
 • tarjoaa valtakunnallista vaikuttavuutta.

Sponsorointi tapahtuu joko varsinaisin sopimuksin tai tukena yksittäisille tapahtumille tai aktiviteeteille, jotka noudattavat yllä mainittuja periaatteita.

Kaiken sponsoritoiminnan, johon Kalixbo osallistuu, on edustettava avoimuutta ja kestettävä median ja suuren yleisön tarkastelua.

Rajoitukset

Kalixbon tavaramerkki on tuotava selkeästi esiin yhteyksissä, joita yrityksen kohderyhmät pitävät kaikin tavoin myönteisinä. Kalixbo ei sponsoroi mitään, mikä voidaan sekoittaa hyväntekeväisyyteen, henkilöstön virkistystoimintaan, yksittäisten henkilöiden tukemiseen tai mihinkään henkilökohtaisista syistä johtuvaan.

Kalixbo ei sponsoroi

 • toimintaa, jota joku voi pitää moraalittomana, epäeettisenä tai muuten yksityisyyttä loukkaavana
 • ulosottoviraston rekisterissä olevia yrityksiä/yhdistyksiä/järjestöjä
 • poliittisia puolueita tai uskonnollisia järjestöjä
 • yrityksiä/yhdistyksiä/järjestöjä, joiden toiminta on selvästi vahingollista ihmisille ja/tai ympäristölle
 • yksityishenkilöjä.

Kalixbo pidättää oikeuden kaikissa yksittäistapauksissa kieltäytyä sponsoriyhteistyöstä tai keskeyttää sen eettisistä tai muista kuin yllä mainituista syistä.

Painotukset voivat vaihdella eri aikoina, eikä kaikkiin sponsorointipyyntöihin myöskään ole mahdollista vastata myönteisesti.

Hakemusten lähettämis- ja käsittelyrutiinit

Otamme sponsorointihakemuksia vastaan vain kirjallisesti oheiseen osoitteeseen:

Stiftelsen Kalixbo
Lejonsgatan 7
952 34 KALIX
Laita kuoreen merkintä ”Sponsoransökan”.

Voit myös lähettää hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen

info@kalixbo.se
Kirjoita aiheriville ”Sponsoransökan”.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Sponsorointia hakeva organisaatio
 • Jäsenmäärä
 • Toiminta, hanke tai tapahtuma (aktiviteetti, koko, kohderyhmät, ikä, ajankohta yms.)
 • Kyseessä oleva summa (sis. verot ja maksut)
 • Kalixbolle tarjottava vastine sekä aktiviteetin suhde Kalixbon toimintaan
 • Yhteystiedot

Lue periaatteet huolellisesti läpi ennen hakemuksen täyttämistä.
Hae lomake Sponsorointihakemus

Saapuneet hakemukset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.