• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Värmerörsbyte, Valhallavägen 71, Kalix

Byte värmerör Valhallavägen 71 Oktober - December 2022.

Då flera fuktskador inträffat är det dags att byta ut samtliga värmerör på adressen Valhallavägen 71. Arbetet kommer att pågå under perioden Oktober till och med December 2022.

Arbetet beräknas ta ca en vecka per lägenhet och pågår mellan kl 07.30-16.00 under vardagarna. Det kan komma att uppstå vissa störande ljud under arbetets gång.

Entreprenör är Kalix Rörinstallationer. Innan arbetet drar igång i din lägenhet kommer du att få information från Kalix Rörinstallationer om när de beräknas starta och vad du behöver göra inför starten.

Arbetet startar vecka 40 på Valhallavägen 71.

Tillfällig värme under tiden för arbetet tillhandahålls genom utlånade elelement. Elförbrukningen som elementen förbrukar justeras på hyran när arbetet är klart.

Vid ytterligare frågor gällande arbetet kontakta Johan Björkman eller Anders Bertgren telefon 0923-16080 eller Kalix Rörinstallationer telefon 0923-14366, 070-5930738.

 

Med vänliga hälsningar

Kalixbo