Mina sidor

Upphandlingar

Kalixbo upphandlar byte av ventilationsaggregat Mårtinsvägen 31, Båtskärsnäs
 
Förfrågningsunderlag finns att hämta på www.tendsign.se from 2018-12-05
 
Anbud in: senast 2019-01-10
 
Frågor ställes till Johan Björkman telefon 070-559 03 87.