Mina sidor

Ny hyra from 1 mars 2019

Ny hyra från 1 mars 2019
 
Nu är hyresförhandlingarna avslutade mellan Hyresgästföreningen och Stiftelsen Kalixbo.
 
Bostäder
Hyran höjs för parhusen på Djuptjärn med  3 %, hyran i kvarteret Prästen oförändrad. Hyran höjs för övriga med 2,15 %.
 
Carport och bilplats
Garage – hyran höjs mellan 10-30 kr/månad
Carport och bilplats  -  hyran höjs med 5-15 kr/månad
 
El
Elpriset höjs till 1,43 kr/kWh från 1 mars 2019.
 
Förråd
Hyran höjs med 5 %