Mina sidor

Hyressättningsarbetet

 
Hyressättningsarbetet i Kalix
 
Stiftelsen Kalixbo och Hyresgästföreningen Region Norrland har börjat ett arbete med en översyn av hyresstrukturen i bolagets hela fastighetsbestånd.
 
Syftet är att översynen skall leda till att hyran i de enskilda lägenheterna skall överensstämma med hyresgästernas värderingar och bruksvärdet för lägenheten. Det är bland annat faktorer som modernitet, standard, läge och förvaltningskvalitet som skall påverka hyressättningen.
 
Arbetet inleds nu och kommer att pågå under de kommande åren. Inledningsvis görs en analys av den nuvarande hyresstrukturen och inventering av beståndet. När vi kommit längre i arbetet med den systematiska hyressättningen kommer vi att återkomma med information om det fortsatta arbetet genom enkäter och bostadsmöten.