Mina sidor

Centralvägen 17, 22

Viktigt meddelande!
 
Vi kommer på uppdrag av Kalixbo att byta ut ventilationsaggregatet i ert kök samt rengöra alla ventilationskanaler i fastigheterna.
 
Arbetet pågår dagtid ca 07.30-16.00 och  beräknas ta ca 1 dag/lägenhet och vi startar med Centralvägen 17 måndagen den 26 november. 
 
Flytta gärna undan föremål från köksbänken närmast spisen då vi behöver utrymmet för att kunna demontera aggregat och spisfläkt. Vi kommer även att demontera och återmontera delar av inklädnaden ovan köksskåpen.
 
Arbetena utförs i nummerordning, lägsta lägenhetsnummer börjar vi med. Centralvägen 22 påbörjas v49. Vi beräknar vara klara under v50.
 
Huvudnyckel kommer att nyttjas om ingen är hemma, om ni har husdjur eller andra omständigheter som kan påverka arbetena får ni gärna ringa till oss för planering till telefon 070-627 2206, Kent Nilsson.
 
Hälsningar
GK Sverige AB