Mina sidor

Centralg 8E

På uppdrag av fastighetsägaren ska vi utföra renovering a ventilationen.
 
Montage av ny spiskåpa, nya till- och frånluftsdon, rensning av kanaler, injustering.
 
OBS! Ny tid, p g a leveransproblem så kommer det att ske under v50
Återkommer med nytt meddelande under v49
 
Vi arbetar mellan kl 07.00-17.00. Vi kommer inte att vara i din lägenhet hela den angivna tiden.
 
Vi använder huvudnyckel. Vill du inte att vi använder huvudnyckel så meddela oss snarast.
 
Tel. nr:    Mikael Lindholm 070-676 1701  (Bravida)
                Åke Lundström 070-675 0643    (Bravida)
                Anders på Kalixbo telefon 0923-16087 mellan kl 07.30-9.30
 
Vi tackar för gott samarbete under arbetena.
 
Bravida Sverige AB
 
Kalixbo