Mina sidor

Åkervägen 16,18,20,22,24

Information avseende hushållsel - Nytt från 1 juni 2018
 
Efter förhandling med Hyresgästföreningen kommer Kalixbo att införa så kallad webbel på adresserna Åkervägen 16,18,20,22,24 i Kalix.
 
Detta innebär att det till varje lägenhet sätts in en undermätare som mäter hushållselen i din lägenhet. Mätaren avläses via webtjänst. Ni kommer fortsättningsvis att debiteras förbrukningen av er hushållsel.
 
Hyran i lägenheten sänks därför med 55 kronor/ m² . Det blir en hyressänkning på mellan 193-364 kronor/ månad beroende på lägenhetsstorlek.
 
Hushållselen debiteras med en fast avgift på 90 kronor/månad och elavgift debiteras efter avläst förbrukning nästkommande månad.
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på Kalixbo.