Mina sidor

För hyresgäster / Vid inflyttning

Photo:

Vid inflyttning

Flytta in
Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. Från och med klockan 12.30 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet. Om inflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton får du flytta in först                 nästkommande vardag.

Nycklar
Nycklar till lägenheten kan du hämta på Kalixbos kontor, Lejonsgatan 7.     Då får du även ett tillfälligt parkeringstillstånd som gäller under inflyttningsveckan.

Adressändring

För att du ska få din post rätt så kom ihåg att folkbokföra dig på din nya adress. Detta gör du hos skatteverket.

http://www.skatteverket.se/flyttanmalan

 

Till Svensk adressändring kan du vända dig för att mot en avgift begära eftersändning av posten.


Hushållsel
När det gäller din hushållsel ska du anmäla till nätleverantören att du flyttat in. Vilken elleverantör du vill anlita väljer du förstås själv.

Telefon
Flytt av ditt telefonabonnemang måste du också komma ihåg att göra.

 

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för din lägenhet.
 
Drabbas man exempelvis av en brand eller vattenskada och saknar hemförsäkring är det hyresgästen själv som får stå för alla kostnader.
 
Samma gäller vid felaktig montering av tvätt- och diskmaskiner som kan orsaka omfattande vattenskador.  Du som hyresgäst blir själv ersättningsskyldig om arbetet inte har utförts av sakkunnig montör. Det kan röra sig om stora belopp. Det är viktigt att komma ihåg att som fastighetsägare har vi inte någon skyldighet att exemelvis ordna fram ersättningsboende eller att ersätta lösöre, även om hyresgästen själv inte vållat skadorna. 
 
En hemförsäkring är ett skydd och en trygghet om olyckan skulle vara framme.