Mina sidor

För hyresgäster / Störningsjouren

Photo:

Störningsjouren

Störningsjouren är ett samarbete mellan Kalixbo och vaktbolaget Nordsecurity och har införts i samtliga Kalixbos bostadsområden.


 

Störningsjouren tel 073-0280491.

 

Till Störningsjouren ringer du vardagar mellan 15.30-07.30, lördagar och söndagar samt övriga helgdagar dygnet runt.


 
När anmälan kommit in åker vaktbolaget genast ut och bildar sig en uppfattning om läget. Den som stör kontaktas personligen. Om situationen uppfattas som mycket allvarlig tillkallas polis. Tänk på att Du ansvarar för Dina gästers uppförande också.


Under kontorstid ringer du direkt till vårt kontor på telefon 0923-16080.

Om du upplever störningar:

Störningsjouren tel 073-0280491.

Tala om ditt namn, adress och telefonnummer.

Du berättar vad och vem som stör dig.

Den som stör får ej reda på vem som gjort anmälan.

Den som stör blir rapporterad till Kalixbo.
Den som stör är skyldig redan från första utryckningen att betala utryckningskostaden på 2500 kr/gång samt riskerar att hyreskontraktet sägs upp.