Mina sidor

För hyresgäster / Parkering

Parkering

Förhyrda parkeringsplatser

Hyr man en parkeringsplats så ansvarar varje hyresgäst själv för att snöröja respektive plats. Vilket också framgår av hyresavtalet.

Detta är bra att göra så fort snön har fallit. Risken minskar för att den smälter och sen fryser på och blir till is. Nytt snöfall, mer snö som smälter och till slut blir det en omöjlighet att få bort isen. Vilket leder till problem för dig som skall parkera din bil på parkeringsplatsen.

Vi har inte möjlighet eller kan snöröja parkeringsytorna med risk att skada bilar som är parkerade bredvid. Detta framgår tydligt i ditt hyresavtal, att du själv är ansvarig för din parkeringsyta som du hyr.

Parkeringstillstånd
Parkeringstillstånd för parkering utanför port vid in- och utflytt, kan du hämta hos Kalixbo.

Lossning/lastning vid entréport 
Lossning/lastning vid entréport är tillåtet, men parkering mer än 10 minuter utan aktivitet är förbjuden på grund av blockering för utrymning, utryckningsfordon, servicefordon etc.

10 minuter utan aktivitet ger böter. En öppen baklucka är inte detsamma som aktivitet!

 

Det är Vakttjänst Nord som ansvarar för bevakningen av parkeringarna och ger dig p-böter om du står fel eller saknar parkeringstillstånd.