Mina sidor

För hyresgäster / Information - GDPR

Information - GDPR

Ny dataskyddsförordning från 25 maj 2018

Vi vill uppmärksamma dig på att EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning, även kallad GDPR, som ersätter vår nuvarande personuppgiftslag. Förordningen träder i kraft den 25 maj 2018. För dig som är bostadssökande eller hyresgäst hos Kalixbo innebär det inga större förändringar. Kalixbo lyder även under offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla dokument som är offentlig handling diarie-förs och gallras enligt gällande regler. Vi har uppdaterat informationen om hur dina personuppgifter behandlas av oss på Kalixbo och vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen. Ta en stund och läs igenom informationen.

 

Bostadssökande

När du anmäler dig som bostadssökande i vår kö lämnar du personuppgifter som lagras i vår databas. Du är ansvarig för att de personuppgifter du lämnar till oss är korrekta. I samband med registreringen ger du oss också ett samtycke att registrera, behandla och lagra dina personuppgifter för avsett ändamål. Att du lämnar uppgifter om ditt namn, ditt personnummer och övriga personliga uppgifter är en förutsättning för att du ska kunna stå som bostadssökande. Precis som tidigare kommer vi innan kontraktskrivning att ta en kreditupplysning och även referenser från tidigare hyresvärd. Om du inte är aktiv i kön, till exempel genom att logga in på ”Mina sidor” eller kontakta oss på annat sätt, under en tolvmånadersperiod gallras dina personuppgifter och din köplats avslutas.

 

Hyresgäster

I samband med kontraktsskrivning kommer Kalixbo att behandla ytterligare personuppgifter som registreras och lagras, detta för att avtalsförhållandet ska kunna fullföljas.  Exempelvis kan vi nämna att uppgifter om dina hyreskontrakt, dina nyckelkvittenser, dina felanmälningar, dina hyresavier och dina betalningar behandlas av Kalixbo. Vi kommer att lagra dina uppgifter så länge du är hyresgäst hos oss. Rutiner finns för att gallra inaktuella personuppgifter. När du säger upp din lägenhet kommer vi att radera dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Naturligtvis förutsatt att inga aktiva ärenden mellan dig och Kalixbo kvarstår, exempelvis oreglerade hyresskulder eller störningsärenden.

 

Dina val

Du kan när som helst begära att få information om vilka personuppgifter som Kalixbo behandlar. Under vissa förutsättningar, till exempel om personuppgifterna är oriktiga, överflödiga eller irrelevanta för Kalixbo, har du även rätt att (i) begära att dina uppgifter ska raderas, (ii) begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, (iii) invända mot behandling av dina person-uppgifter, inklusive att de inte ska behandlas eller användas i enkätundersökningar. Om du har några frågor gällande Kalixbos behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva till Kalixbo. För att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person skall du kunna legitimera dig. Om du har klagomål gällande behandlingen av personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

 

Mottagare av dina personuppgifter

Kalixbo kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsförings-ändamål. Kalixbo kan komma att använda olika leverantörer för att sköta olika arbetsuppgifter som till exempel underhåll och reparation i din lägenhet. Om leverantörer kommer att behandla dina personuppgifter för Kalixbos räkning kommer Kalixbo att ingå ett avtal med sådana leverantörer för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

 

Force Majeure

Kalixbo är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott eller liknande händelser. Kalixbo är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Kalixbo varit normalt aktsam.