Mina sidor

För hyresgäster / Gästlägenhet

Gästlägenhet

En modernt nyrenoverad möblerad gästlägenhet finns att hyra. Den är avsedd för hyresgäster som har tillfälligt behov av övernattningsmöjligheter för sina gäster. Den är belägen på Centrumvägen 54 D och omfattar cirka 59 m².
 
Hyra 250 kr /dygn


 

 • Gästlägenheten skall endast användas för tillfällig övernattning eller som evakueringslägenhet.

 

 • Avtalstecknade parter är Stiftelsen Kalixbo och hyresgäst i Kalixbos bestånd.

 

 • I hyresavtalet skall anges vilka som kommer att bo i gästlägenheter. Endast de som är namngivna i hyresavtalet äger rätt att övernatta.

 

 • Hyran regleras i hyresavtalet.

 

 • Högst sex personer får samtidigt övernatta i lägenheten.

 

 • Gästlägenheten kan, om inget annat avtalas, bokas för högst en vecka per tillfälle.
 • Husdjur får ej vistas i lägenheten.
 • Kalixbo förbehåller sig rätten att avgöra turordning avseende bokning.

 

 • Avbokning kan göras senast 1 dag före aktuell bokning.

 

 • Betalning sker i förskott, inbetalning sker till Kalixbos bankgiro 603-0407. Kvitto skall uppvisas innan nyckel utlämnas.

 

 • Gästlägenheten finns att tillgå senast kl 14.00 ankomstdagen.

 

 • Hyresgästen ansvarar för att gästlägenheten är städad och nyckeln återlämnad till Kalixbo senast kl 12.00 avresedagen.

 

Har du frågor så kontakta kundtjänst Heléne Johansson 0923-16080