Mina sidor

För hyresgäster / Brandsäkerhet

Photo:

Brandsäkerhet

Checklista - så kan du undvika brand

 • Om din brandvarnare inte har inbyggt batteri: Testa att batteriet fungerar genom att trycka på testknappen. Byt batteri en gång om året!
 • Finns det en brandfilt i din lägenhet, se till att alla i familjen vet var,  och hur den ska användas. Titta gärna på instruktionsfilmen om hur du använder din brandfilt:   https://vimeo.com/123710431
 •  
 • Lämna aldrig levande ljus obevakade och placera dessa stadigt så att de inte kan välta. Använd alltid ljushållare som är värmetåliga.
 •  
 • Undvik att lämna spisen när du lagar mat. Rengör fläkt och fläktfilter regelbundet.
 •  
 • Kontrollera att elsladdar är hela och undvik skarvsladdar i den mån det går.
 •  
 • Om du grillat, ta hand om askan – den kan glöda i flera dygn och ska inte hällas bland soporna innan du är säker på att den är släckt. Förvara den i stället i särskild plåthink med lock.
 •  
 • Grilla inte på balkongen eftersom det ökar risken för brand.
 •  
 • Ställ inget brännbart i trapphuset som till exempel barnvagnar, tidningar och kartonger. Trapphuset är en viktig utrymningsväg och en brand där kan få svåra konsekvenser.
 •  
 • Håll vind, källare och garage låsta, låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.