• Flag for SV
  • Flag for EN
  • Flag for FI
  • Flag for Google Translate

Lokala aktiviteter 20-27 november 2023

Banner En Vecka Fri Från Våld

Lokala aktiviteter 20-27 november 2023

För vem? Veckans aktiviteter riktar sig till olika målgrupper. Allmänheten, människor i olika åldrar och med olika bakgrund, eftersom våld förekommer i alla samhällsskikt.

I Kalix deltar och stöttar följande företag och organisationer

Vi som deltar och stöttar En vecka fri från våld i Kalix:


Kalix Kvinnojour
Galleria Kalix
Kalix Folkhögskola
Kalix kommun med Frizon och Freja
Stiftelsen Kalixbostäder

Arbetet mot våld pågår hela året men under kampanjen En vecka fri från våld sätter vi extra fokus på det förebyggande arbetet som pågår runt om i landet och i länet. Under veckan arrangeras föreläsningar, konferenser, bokutställningar, ljusmanifestationer och många andra aktiviteter.

 

För vem?

Veckans aktiviteter riktar sig till olika målgrupper. Allmänheten, människor i olika åldrar och med olika bakgrund, eftersom våld förekommer i alla samhällsskikt.

För en del programpunkter ligger fokus på yrkesverksamma, exempelvis sjukvårdspersonal, personal inom inom skola och barnomsorg, föreningsaktiva och andra yrkesgrupper som kan komma i kontakt med personer som riskerar att vara våldsutsatta samt personer som kan vara utövare av våld.

Även du som arbetar med utsatta och våldsutövare inom socialtjänst, Region Norrbotten, kommuntjänstemän, politiker, chefer och myndighetspersoner.

 

Var: Digitalt och på olika platser i Norrbotten

Kostnad: Evenemangen är kostnadsfria. Se respektive programpunkt för eventuell anmälan.

Programmet över veckans aktiviteter